Status naprawy
Szanowni Państwo
Informujemy że, po wysłaniu produktu do działu serwisu firmy Nikon Polska i zarejestrowaniu go w naszym systemie, można tu uzyskać informacje o aktualnym stanie naprawy oraz zweryfikować poprawność danych kontaktwych. Aby się zalogować, wystarczy wprowadzić „Numer zlecenia ID” oraz „Numer klienta”, które zostały podane w dokumencie potwierdzenia serwisu lub przesłane w wiadomości e-mail.

Za pośrednictwem tej witryny można sprawdzić aktualny status naprawy. W przypadku naprawy płatnej można wyświetlić plik PDF z oszacowaniem kosztów oraz zaakceptować lub odrzucić wykonanie naprawy. Po zakończeniu naprawy można skorzystać z tej witryny w celu wyświetlenia dodatkowych informacji dotyczących wysyłki.

Aby sprawdzić status naprawy, należy się zalogować:

Wymagane Id:
Numer seryjny: