Status naprawy
Informujemy, że po wysłaniu produktu do działu serwisu firmy Nikon i zarejestrowaniu go w naszym systemie, można tu sprawdzić aktualny status naprawy oraz zweryfikować poprawność danych kontaktowych. Aby się zalogować, wystarczy wprowadzić „Numer zlecenia ID” oraz „Numer seryjny”, które zawarte są w dokumencie potwierdzenia serwisu oraz zostały przesłane w wiadomości e-mail.